Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Fra skoleåret 2017-2018 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for skoleelever på 1.- 4. årstrinn.

Øvelsene er en del av testøvelsene som finnes i støttemateriellet for svømme- og livredningsopplæring (testøvelse 4 -10). Øvelsene tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving og skal gjennomføres som en del av opplæringen i løpet av 1.- 4. årstrinn.

Ferdighetsprøven i svømming er hjemlet i nytt tredje ledd i forskrift til opplæringslova og friskolelova § 2-4.

 

Hva er formålet med ferdighetsprøven i svømming?

Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn.

Ferdighetsprøven skal bidra til at

  • skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen
  • elevene får god underveisvurdering som fremmer læring og mestring
  • lærerne kan kartlegge elevenes læringsutbytte, justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt


Hva består ferdighetsprøven av?

Ferdighetsprøven i svømming består av syv øvelser som skal gjennomføres som en del av opplæringen. Prøven er en konkretisering av to kompetansemål som gjelder vanntilvenning og svømmedyktighet i læreplanen for kroppsøving etter 4. årstrinn.

Ferdighetsprøven består av følgende syv øvelser:

  • Vanntilvenning
  • Under vann og rytmisk pusting
  • Hopp og dykk
  • Flyt og roter
  • Gli og fremdrift
  • Fremdrift
  • Svømmedyktik

Se mer informasjon om øvelsene