Bytte av skole

Dersom en elev i grunnskole ønsker å gå på en annen skole enn skolen i den skolekretsen han/hun bor, kan foreldrene/de foresatte søke om skolebytte.

 

Hvordan søke om skolebytte?

Søknad om skolebytte sendes Sauherad kommune ved Kommunalsjef for Oppvekst.

Behandlingstid

Etter Forvaltningslovens bestemmelser skal vedtak i enkeltvedtakssaker fattes innen tre uker etter at søknad er mottatt i kommunen. Det skal sendes midlertidig svar dersom dette ikke er mulig.

Gebyr/Pris

De foresatte kan måtte dekke evt. merutgifter til skoleskyss som følge av at eleven går på en annen skole enn den han/hun hører til.

Klagemuligheter

Vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Evt. klage sendes til Sauherad kommune ved Kommunalsjef for Oppvekst, Integrering og Kultur.

 

Kontaktperson

Beate Darrud
Kommunalsjef Oppvekst
E-post
Telefon 35 95 70 08
Mobil 958 00 076

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt