Søke/endre/si opp plass

Når?

Du kan søke om plass, endre plass eller si opp plass gjennom hele året. Bruk dette skjemaet:
Søknadsskjema SFO
Oppsigelsestid, endringstid og behandling av søknad om plass er 1 måned, regnet fra den første i hver måned etter at SFO har mottatt skjema. 

SFO tilbud og priser for skoleåret 2019/2020

SFO m/ferietilbud

5 dager

2990kr

4 dager

2300kr

3 dager

1800kr

Morgen -SFO

1500kr

SFO u/ferietilbud

5 dager

2550kr

4 dager

2040kr

3 dager

1530kr

Morgen SFO

1200kr