Om personalet og elevene ved SFO

Klikk for stort bilde

 

SFO 2018 - 2019

Skoleåret 2018/2019 er det 91 elever ved SFO

De er delt inn i to grupper

 • Stjerne gruppa: 1. og 4. klasse med baserom Sætersbø/Skåråfjell
 • Tellus gruppa: 2. og 3. klasse med baserom Gvarvmoen/Allrommet

Personalet på SFO ved Sauherad barne- og u. skole, har som oppgave å gi barna fra 1. til 4. klasse, og elever med særskiltebehov fra 1. til 7. klasse, tilsyn, omsorg, aktiviteter og trygghet før og etter skoletid, og på skolefrie hverdager.

SFO er en viktig del av barnas fritid, og målet ved SFO er at barna skal ha en trygg plass å være før og etter skoletid. Vi legger bl.a. vekt på at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse gjennom lek, vennskap og kommunikasjon seg i mellom. De bør lære seg å vise hensyn til andre og ta ansvar for felles oppgaver og seg selv. F. eks. rydde etter seg, kle på seg, vente på tur og skape et harmonisk miljø i gruppa.

Ett av målene ved Sauherad barne- og u. skoles SFO er å bygge gode relasjoner mellom barn – barn, barn – voksen og voksen – voksen.

Liv og røre

Nytt av i år, er at skolen og SFO, har blitt med i Liv og røre, og fiskesprell prosjekt, via Telemark fylkeskommune. Bø startet opp med dette høsten 2017. For SFO sin del går dette mest ut på kosthold. Vi må følge nasjonal faglig retningslinjer for mat og måltid i skolen.

Fiskesprell har som mål å øke barn og unges fiske- og sjømatkonsum. Tilbud av pålegg bør være variert og alltid inkludere fiskepålegg og grønnsaker. Ved servering av varmmat skal det varieres mellom fisk-, kjøtt-, og vegetarretter. Liv og røre i Telemark skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i skoler og SFO.

Mer informasjon om Liv og røre i Telemark

Personalet skoleåret 2018/2019


SFO-leder

Gry-Karin K. Eika

Tlf. SFO kontor: 35957707.
Tlf. SFO Mobil: 97750845.
E-post: gry-karin.eika@sauherad.kommune.no

Fast personal

 • Inger Lise Bråthen
 • Bård Andre Søråsdekkan
 • Åse Tveiten
 • Ingerid Elisabeth Lia
 • Mari Haugerud
 • Tone Anne Byberg.
 • Kaja Jeanett Lien Solaas.
 • Anita Funnemark Angre.
 • Hamida Trgalovic – Barne- og u. arbeider.
 • Håkon Kruge. Starter 24.september.
 • Mohamad Alhasoun – språktrening mandag og tirsdag.

Vikarer

 • Kirsti Hegna.
 • Tone Marie Møllen
 • Karoline Dahl Finmark.
 • Trine Nagvik.
 • Gunn Heidi Lillebakken.

Åpningstid

Mandag – Fredag: kl. 07.00 – 08.45 og 13.30 – 16.30.
Det er viktig at elevene ikke er på SFO utover avtalt oppholdstid. Personalbemanningen er
tilpassa oppholdstiden til elevene.
SFO er åpen før skoletid kun for de elevene som har søkt på dette tilbudet.

 

Kontaktperson

Gry-Karin Kåresen Eika
Leder SFO
E-post
Telefon 35 95 77 07
Mobil 977 50 845
Sentralbord Sauherad barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 35 95 77 00

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt