Om personalet og elevene ved SFO

Klikk for stort bilde

 

SFO 2019 - 2020

Skoleåret 2019/2020 er det pr. 1 august 79 elever ved SFO

De er delt inn i to grupper

  • Stjerne gruppa: 1. og 2. klasse med baserom Sætersbø/Skåråfjell
  • Tellus gruppa: 3. og 4. klasse med baserom Gvarvmoen/Allrommet

Personalet på SFO ved Sauherad barne- og u. skole, har som oppgave å gi barna fra 1. til 4. klasse, og elever med særskiltebehov fra 1. til 7. klasse, tilsyn, omsorg, aktiviteter og trygghet før og etter skoletid, og på skolefrie hverdager.

SFO er en viktig del av barnas fritid, og målet ved SFO er at barna skal ha en trygg plass å være før og etter skoletid. Vi legger bl.a. vekt på at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse gjennom lek, vennskap og kommunikasjon seg i mellom. De bør lære seg å vise hensyn til andre og ta ansvar for felles oppgaver og seg selv. F. eks. rydde etter seg, kle på seg, vente på tur og skape et harmonisk miljø i gruppa.

Ett av målene ved Sauherad barne- og u. skoles SFO er å bygge gode relasjoner mellom barn – barn, barn – voksen og voksen – voksen.

Personalet skoleåret 2019/2020


SFO-leder

Gry-Karin K. Eika

Tlf. SFO kontor: 35957707.
Tlf. SFO Mobil: 97750845.
E-post: gry-karin.eika@sauherad.kommune.no

Inger Lise Bråthen
Bård Andre Søråsdekkan
Åse Tveiten
Ingerid Elisabeth Lia
Tone Anne Byberg.
Kaja Jeanett Lien Solaas.
Håkon Kruge.
Iselin Staakkan.
Hanne Frantzen
Mohamad Alhasoun – språktrening mandag og tirsdag.

Liv og røre

Skolen og SFO, er med i Liv og røre, og fiskesprell prosjekt, via Telemark fylkeskommune. Dette startet opp høsten 2019. For SFO sin del går dette ut på kosthold og fysisk aktivitet. Vi må følge nasjonal faglig retningslinjer for mat og måltid i skolen. Fiskesprell har som mål å øke barn og unges fiske- og sjømatkonsum. Tilbud av pålegg bør være variert og alltid inkludere fiskepålegg og grønnsaker. Ved servering av varmmat skal det varieres mellom fisk-, kjøtt-, og vegetarretter. Liv og røre i Telemark skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i skoler og SFO.

Mer informasjon om Liv og røre i Telemark

 

Åpningstid

Mandag – Fredag: kl. 07.00 – 08.45 og 13.30 – 16.45.
Det er viktig at elevene ikke er på SFO utover avtalt oppholdstid. Personalbemanningen er
tilpassa oppholdstiden til elevene.
SFO er åpen før skoletid kun for de elevene som har søkt på dette tilbudet.

 

Kontaktperson

Gry-Karin Kåresen Eika
Leder SFO
E-post
Telefon 35 95 77 07
Mobil 977 50 845

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt