Nyttig informasjon om SFO

SFO- Sauherad barne- og ungdomsskole 2019/2020

Skoleåret 2019/ 2020 pr. 1. august er det 79 elever ved SFO.
De er delt inn i to grupper:
Stjerne gruppa: 1. og 2. klasse med baserom Sætersbø/ Skåråfjell.
Tellus gruppa: 3. og 4. klasse med baserom Gvarvmoen/ Allrommet.

Mobiltelefonnr. SFO: 97750845

Åpningstider 

Mandag - Fredag
Morgon 07.00 - 08.45
Ettermiddag 13.30 -16.45.

SFO er åpen før skoletid kun for de elevene som har søkt på dette tilbudet.
Det er viktig at elevene ikke er på SFO utover avtalt oppholdstid. Personalbemanningen er tilpassa oppholdstiden til elevene.

 

Dagsrytmen ved SFO

Tidene nedenfor kan variere noe.

07.00 – 08.45  Morgen SFO
Her kan elevene spise medbrakt frokost fram til ca. kl. 08.10                     
08.20 - 08.45
- Leik ute fram til skolestart
08.45 - Skolestart
13.30 - Skoleslutt

13.30 - Innmelding på SFO
- Gruppevis innmelding på SFO - Stjerne (1. og 2. klasse) og Tellus (3. og 4. klasse)
13.45 - 14.30 Måltid
14.30 / 15.00 - 16.30 
- Ulike aktiviteter ute / inne
16.45 - SFO stenger

 

Henting av elever

Det er viktig å gi tydelige beskjeder til sine egne barn og voksne som jobber på SFO når barnet skal gå hjem, eller skal ta buss. Beskjeden må komme fra foreldrene IKKE fra barna. De glemmer ofte og er usikre om hva de skal. Det er også viktig å gi beskjed hvis noen andre skal hente barnet en dag, og si tydelig fra når dere reiser hjem fra SFO.

 

Sykdom

SFO kan ikke ta imot elever som ikke kan delta på ulike aktiviteter på grunn av sykdom.

 

Klær

Elevene må ha klær og sko som passer til vær og årstiden. Det er viktig å ha skiftekleder liggende både til skole og SFO. SFO deler garderobeplass og skiftekurv med skolen.
NB! Husk å merke klærne med navn.

 

Private leker

Vi ønsker at barna ikke tar med seg egne leker. Hvis private leker, uforutsett, skulle blir med
på SFO, er det på eget ansvar.

 

SFO i skolens ferier

SFO er stengt i hele juli måned og 5 planleggingsdager. Vedtektene (PDF, 631 kB).

SFO holder åpent for de som har søkt om SFO plass med ferietilbud følgende dager:

  • SFO oppstart er 1. august fram til skolestart, her ligger det 2 planleggingsdager siste uke før skolestart.
  • SFO holder åpent i høstferien og vinterferien, og ut juni måned. 

Se SFO-rute for fullstendig informasjon om ferie, oppstart, planleggingsdager m.m 

Det vil bli sendt ut påmeldingsskjema i god tid før feriene. Viktig å svare på disse og levere de tilbake. SFO blir bemannet ut fra påmelding.

Elevene har samme tilbud i ferien som ellers i skoleåret, har barnet fri en dag i skoleåret gjelder dette også i feriene. Ta med niste til ett eller to måltid (første måltid) litt uavhengig om de skal spise frokost eller ikke. Vi lager ett varmt måltid mellom kl. 13.00 og 14.00. 
I feriene bruker vi garderoben ved inngangen til SFO, finn en ledig plass. Ellers i skoleåret bruker vi samme garderobeplass som skolen.

I feriene er det frokost fra ca kl. 07.00 til 08.30 (ha med niste). Vi spiser det første måltidet ca
kl. 10.00 (niste). Vi lager ett varmt måltid mellom kl. 13.00 og kl. 14.00.

 

 

 



 

Kontaktperson

Gry-Karin Kåresen Eika
Leder SFO
E-post
Telefon 35 95 77 07
Mobil 977 50 845

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt