Nye Sauherad skole

Sauherad kommune er i gang med bygging av ny barne- og ungdomsskole og kulturskole på Gvarv.  

Skolen planlegges for en 2-parallell 1-10 skole med kapasitet for 450 elever totalt. Skolebygget skal også inkludere Sauherad kulturskole.

Eksisterende barneskole og nybygg kobles sammen med innvendig gangforbindelse i anleggets nord-østre hjørne. Skolen vil etter utvidelsen bestå av to hovedelementer, dagens skole for 1. til 4. trinn (barnetrinn) og nybygget for 5. til 10. trinn (mellom- og ungdomstrinn). Totalt vil skolen bli på ca. 6500 m2, hvorav 4700 m2 er nybygg.

Samfunnshuset vil ikke bli berørt i forbindelse med bygging av ny skole. Eksisterende 5-10 bygg skal rives og erstattes med nye utearealer. Dette vil skje etter at nybygget er ferdig.

Skolen vil også få helt ny infrastruktur for trafikk til skolen. Det skal bl.a. opparbeides ny atkomstveg, g/s veg, sykkel- og bilparkeringer, bussholdeplass for skolebuss og «kiss & ride» løsning for av og påstigning.

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Se flere bilder her (PDF, 794 kB)

 

Prosess og fremdrift

Skisseprosjektet ble behandlet i kommunestyret 11.06.2018, les saken her. Revidert skisseprosjekt ble vedtatt i kommunestyret den 26.11.2018, saken finner du her.

 

Skorve Entreprenør vant anbudskonkurransen som ble utlyst juni 2019. Arbeidet inkluderer detaljprosjektering og bygging av ny skole, uteområdet, nødvendig infrastruktur samt riving av eksisterende 5-10 skole.

Fremdrift:

  • Rigg av brakker og byggegjerder uke 43/44
  • Nye ankomstveger for naboer uke 44
  • Grunnarbeider for nyttbygg starter ca. uke 46
  • Montasje tårnkran for nybygget uke 49.
  • Nybygget planlegges ferdig til bruk 30.01.2021
  • Komplett anlegg med utomhus planlegges ferdig 30.06.21

 

 

 

Tegninger

Kontaktperson

Martin Kaalstad
Avdelingsleder Vann / Avløp / Renovasjon / Vei
E-post
Mobil 900 20 594