Nye Sauherad skole

Sauherad kommune skal bygge ny barne- og ungdomsskole og kulturskole på Gvarv.  

Barne- og ungdomsskole og kulturskole skal samlokaliseres i en ny felles skole. Eksisterende 5-10 skole skal rives og nye utearealer skal etableres. Se foreløpige skisser under:

Skolen dimensjoneres for 450 elever og skal koste totalt 185,4 millioner å planlegge og bygge.

Prosjekteringen er nå i skissefasen. I skisseprosjektet skal planløsningen, med rom og funksjoner, løses i samarbeid med brukere og ihht funksjonsprogrammet som ble laget i 2014/15, se nedenfor.

Skisseprosjektet ble behandlet i kommunestyret 11.06.2018, les saken her. Revidert skisseprosjekt skal behandles i kommunestyret den 26.11.2018, saken finner du her.

Neste fase i prosjekteringen er et forprosjekt hvor detaljer og løsninger innenfor byggets fotavtrykk skal løses.

Nybygget og deler av uteområdet er planlagt ferdigstilt november 2020. Riving av eksisterende bygg og opparbeiding av resterende uteareal skal være ferdig i starten av 2021.


Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlagsmateriale

Det er laget et omfattende underlagsmateriale som kan studeres i filene nedenfor. For å få oversikt anbefales at en starter med dokumentet kalt Utbyggingsalternativer med vurderinger (PDF, 54 kB). Den gir oversikt over nummerering av alternativene. Dokumentet 150131_Sauherad_barne_-Ungdomsskole_funksjonsprogram (PDF, 2 MB) gir bakgrunn.