Sauarhagene - avdeling Nordagutu

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

 

 Barnehagene i Sauherad kommune blir drevet av Læringsverkstedet AS.

Naturen og nærmiljøet rundt Nordagutu og Hjuksebø gir mange muligheter til fysisk aktivitet og utelek året rundt. Naturen er en lekeplass som stimulerer til allsidig lek og fantasi.

Vi ønsker å gi barna kjennskap til og stolthet over sitt nærmiljø, og med dette gi dem en trygg plattform når de skal videre ut i verden. Lek har en sentral plass i barnehagen. Leken styrker selvbildet og gir selvtillit, den fremmer fantasi og kreativitet og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse.


Visjonen vår

«Barnehagen der barna får røtter og vinger» danner utgangspunktet for dette. Barndommen har en egenverdi her og nå, men også videre i livet. Kunnskapen og erfaringene barna får nå, er et viktig reisverk for videre utvikling. Med «røtter» mener vi å gi barna en grunnleggende følelse av tilhørighet og egenverdi. Røttene vil gi barna trygghet og kompetansen de trenger for å bruke «vingene» sine til å tørre å prøve, tørre å mestre og til å nå nye høyder i sin mestring.

I løpet av årene barna går i barnehagen skal de få ulike erfaringer og opplevelser. De får oppgaver som gir dem mulighet til å lære nye ting og utvikle god selvfølelse. Mye læring skjer gjennom hverdagsaktiviteter, annen læring skjer i planlagte og tilrettelagte aktiviteter. Temaene er tilpasset alder og modning.

Kontaktperson

Liv Fossheim
Daglig leder
E-post
Mobil 471 74 967

Åpningstider

06.30 - 17.00

Adresse

Sundsmovegen 16
3820 Nordagutu

Kartpunkt