Bolig for enslige mindreårige

Klikk for stort bilde

Boligen ligger i Gvarv sentrum og yter praktisk bistand til enslige mindreårige fra 16- 18 år, etter anmodning fra IMDI (Integrering- og Mangfoldsdirektoratet). Vi har ansvar for ungdommene til de er 18, men følger dem i fem år. Frem til de er 18, får ungdommene tildelt en verge, for økonomisk bistand.

Boveiledning

  • Oppfølging i egne hybler om hvordan det er å bo alene og bo i Norge.
  • Lære om strømforbruk, søppelsortering, renhold, økonomi og kostholdsveiledning osv.


Ansatte

  • Trygge voksne, relasjonsskapning
  • Oppfølging og veiledning av enkeltpersoner etter individuell plan.
  • Veilede dem i ulike utfordringer, fritidsaktiviteter og daglige gjøremål.


Helseveiledning og oppfølging

Vi har også gestaltterapeut og sykepleier knyttet til vår enhet. De bistår i møte med ulike helsetjenester, gir råd og veiledning samt underviser i helserelaterte spørsmål.