Politikk og organisasjon > Ny-Politikk - organisering/Råd/Utvalg
Publisert 06.04.2017
Publisert 16.03.2017

 Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet, jfr. kommunelovens 39a

Publisert 12.03.2017
Publisert 12.03.2017

Publisert 12.03.2017