Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du om deling

 

  1. Lag situasjonskart ved f.eks. å hente ut kart på kommunekart.com, seeiendom.no, eller norgeskart.no. Du kan også henvend deg til kommunens servicetorg, postmottak@sauherad.kommune.no, eller på telefon 35 95 70 00.
     
  2. Tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på kartet, og angi hvor stort arealet er. Et situasjonskart skal vise beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.
     
  3. Naboer og gjenboere som grenser til din eiendom skal gis nabovarsel. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei. Det henvises til (Byggesaksforskriften §5-2) og Plan- og bygningsloven (pbl §21-3).
     
  4. Du kan bestille naboliste fra servicetorget. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send søknaden med skjemaene som vist under;
               

Søknadsskjemaer:


Hva koster det?

Priser for oppmåling (PDF, 715 kB)

Matrikkelenhet

Informasjon om matrikkelenhet
 

Kontaktperson

Hans Petter Framnes
Ingeniør Byggesak
E-post
Mobil 915 59 062

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt