Bostøtte, startlån, tilskudd og kommunale boliger

Klikk for stort bilde

 

 

Fra og med 1. oktober 2019 vil kommunens bostøttekontor flytte fra NAV til Bekkevoll.

Åpningstiden er onsdager kl 12-15.

 

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret er på NAV Midt-Telemark i Stasjonsvegen 14, Bø. 
Saksbehandler har kontordager der på tordager fra kl. 09.00 - 15.00.

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 

Søk bostøtte 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 

Meld fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk

Lov om bostøtte 

Forskrift om bustøtte 

 

Startlån og tilskudd

Boligkonsulenten i kommunen hjelper deg med å søke lån og tilskudd fra Husbanken. 
Kommunene får tildelt tillskuddsmidler av Husbanken som kan gis videre for utlån til innbyggerne. Midlene er spesielt satt av til ulike prosjekt. 

Hvor er startlånkontoret i kommunen?

Boligkonsulenten har kontor på NAV Midt-Telemark i Stasjonsvegen 14, Bø.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om startlån og tillskudd på husbanken.no. Du kan og ta kontakt med boligkonsulenten i kommunen for hjelp.

Åpningstider

Boligkonsulent:
Espen Nordli Eriksen
Tlf: 908 19 807

Kontordager:
Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 09.00 - 15.00

Bostøtte

Kontakttelefon: 409 13 167

Åpningstider bostøttekontoret:
Onsdager kl. 12.00 - 15.00

 

Adresse

Bostøttekontoret på Bekkevoll
Gullbringvegen 20
3800 Bø i Telemark

Kartpunkt