Ansattoversikt


Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Førstesekretær skole 35 95 77 01
35 95 77 06
IT-ansvarlig 35 95 77 09 905 76 503
Lærer 35 95 77 06 992 43 242
Lærer 35 95 77 04
Rektor 35 95 77 03 413 11 050
Sosiallærer 35 95 77 00
Sosiallærer Barneskolen
35 95 77 00
Inspektør 35 95 77 04 905 27 880
Kantine skole 977 25 654

Aleksander Aasen
Anne Sønstebø
Clinton W Ninson
Jad Saleh Ali
Johanne Kvan Haugen

Førstesekretær skole 35 95 77 02