Ansattoversikt


PLEIE OG OMSORG - Furumoen / Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen PLEIE OG OMSORG - Furumoen / Tildelingskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 72 30
35 95 72 31
35 95 72 19
35 95 72 20
Vaktm. / Hjelpemidelkoordinator / Hørselkontakt 970 89 962
Konsulent 35 95 72 10
915 18 047
Enhetsleder Pleie og Omsorg 35 95 72 15 454 38 072
Tildelingskontoret 35 95 72 12 915 18 047
35 95 72 18
Tildelingskontoret 35 95 72 11 915 18 047
958 47 561
Avdelingsleder Furumoen 35 95 72 16 909 36 377