Ansattoversikt


HELSE - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen HELSE - Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 35 95 70 92
Vernepleier
Psykiatrisk sykepleier 35 95 70 91
Avdelingsleder psykisk helse og rus 35 95 70 93
35 95 70 90
Ruskonsulent 35 95 70 96
Miljøarbeider