Ansattoversikt


Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 35 95 77 75 909 22 477
Prosjekt frukt 35 95 77 83 907 89 366
Førstesekretær 35 95 77 77
Prosjektleder Midtre Telemark Vannområde 35 95 77 81 980 46 462
Rådgiver skogbruk 35 95 77 74 971 00 491
Rådgiver 35 95 77 72
35 95 77 70
Prosjekt 35 95 77 80 970 30 441
Rådgiver jordbruk 35 95 77 76 900 93 394
Rådgiver viltforvatning 35 95 77 73 909 26 137
Landbrukssjef 35 95 77 71 971 22 536