Ansattoversikt


Drift / Teknisk

Ansatte i avdelingen Drift / Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 02 76 00
Vaktmester 905 45 941
Vaskeri Bygdeheimen 35 95 79 31
Vaktmesterleder Drift / Bygg / Vedlikehold 35 95 72 22 906 34 170
57 87 46 66 909 76 551
Vaktmester 971 20 506
Renseoperatør 901 48 017
902 24 108

Felles servicetelefon for Sauherad og Bø - bemannet hverdager 08.30 - 14.30 

Hjelpemiddelsteknikere:

  • Ronny Dalen
  • Olav Halstensgård
  • Bjørn Tveiten
Vaktmester Renseanlegg / Vann / Avløp 906 70 301
Renholdsleder 902 28 176
952 37 611
Formann - Driftsoperatør Vei / Vann / Avløp 409 13 175
952 37 611
35 95 79 30
Arbeidsleder Mast / Veg 980 75 367