Ansattoversikt


Økonomi og personal

Ansatte i avdelingen Økonomi og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Personal 35 95 70 18 409 13 172
Skatteoppkrever 35 95 70 22
Konsulent Lønn 35 95 70 23 409 13 172
Konsulent 35 95 72 10
Konsulent Regnskap 35 95 70 27
Konsulent Økonomi/Personal/Pleie 35 95 72 10
Konsulent HMS 35 95 70 20
80 08 00 00
Konsulent Fakturering/Innfordring 35 95 70 21
Enhetsleder Økonomi og personal 35 95 70 25 976 19 196