Ansattoversikt


RÅDMANSTEAM

Ansatte i avdelingen RÅDMANSTEAM
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 35 95 70 08 958 00 076
Prosjektleder - Oppvekst 958 00 076
Beate Darrud -
Programleder ny kommune 971 58 788
Per  Dehli
Rådmann 35 95 70 11 905 87 243
Åse  Egeland
Prosjektleder Samfunnsutvikling 35 05 90 13
Terje Kili
Kommunalsjef Næring, plan og teknikk 952 40 521
Prosjektleder - Teknisk 952 40 521
Vidar  Lofthus -
Ass. Rådmann / Komm.sjef Stab, støtte og utvikling 35 95 70 24 408 71 029
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl 35 95 70 24 408 71 029
Mona Slaaen-
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd 35 95 70 45 902 82 418
Prosjektleder Helse og omsorg 35 95 70 45 902 82 418
Cecilie Stangeby -
Prosjektleder Økonomi og Digitalisering 35 05 90 12
Hanne  Winberg