Ansattoversikt


Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Næring, plan og teknikk 952 40 521
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver 915 25 129
Ingeniør Byggesak 915 59 062
Konsulent Merkantil / Renovasjon / Vann / Avløp 907 10 846
Avdelingsleder Vann / Avløp / Renovasjon / Vei 900 20 594
Kommuneplanlegger Midt-Telemark kommune 9150270229
Oppmålingsingeniør 902 82 162
Bård T. Rønningen
Prosjektleder 952 92 027