Ansattoversikt


1. SAUHERAD KOMMUNE

Ansatte i avdelingen 1. SAUHERAD KOMMUNE
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 70 00

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 481 63 880
Daglig leder 471 74 967
37 07 15 95
37 07 16 01

Boligstiftelsen

Ansatte i avdelingen Boligstiftelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder boligstiftelsen 901 58 515

Drift / Teknisk

Ansatte i avdelingen Drift / Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 02 76 00
Vaktmester 905 45 941
Vaskeri Bygdeheimen 35 95 79 31
Vaktmesterleder Drift / Bygg / Vedlikehold 35 95 72 22 906 34 170
57 87 46 66 909 76 551
Vaktmester 971 20 506
Renseoperatør 901 48 017
902 24 108

Felles servicetelefon for Sauherad og Bø - bemannet hverdager 08.30 - 14.30 

Hjelpemiddelsteknikere:

  • Ronny Dalen
  • Olav Halstensgård
  • Bjørn Tveiten
Vaktmester Renseanlegg / Vann / Avløp 906 70 301
Renholdsleder 902 28 176
952 37 611
Formann - Driftsoperatør Vei / Vann / Avløp 409 13 175
952 37 611
35 95 79 30
Arbeidsleder Mast / Veg 980 75 367

Fagforbundet

Ansatte i avdelingen Fagforbundet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt 35 95 70 04

HELSE - Bedriftshelsetjenesten

Ansatte i avdelingen HELSE - Bedriftshelsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 00 30 82 481 68 515
35 00 30 70

HELSE - Friskliv

Ansatte i avdelingen HELSE - Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut/ frisklivskoordinator 35 05 90 00 409 14 128
35 05 90 00 409 13 937

HELSE - Fysio- og ergoterapi

Ansatte i avdelingen HELSE - Fysio- og ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 957 21 075
Tekniske hjelpemidler 942 34 826
Fysioterapeut, Bygdeheim og voksne 482 16 950
Hverdagsrehabilitering 902 47 599
Tekniske hjelpemidler 907 70 825
Fysioterapeut for barn 35 95 71 32 954 73 516
Avdelingsleder fysio, ergo og tekniske hjelpem. 35 05 96 71 975 31 066
Tekniske hjelpemidler 971 98 252

HELSE - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen HELSE - Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster Ungdomsskolen 35 95 71 26 902 16 136
Jordmor 35 95 71 25 917 29 980
Avdelingsleder / Helsesøster 35 95 71 24 948 50 054
35 95 71 20
Lege helsestasjon / skole 35 95 71 20
Helsesøster skolehelsetjenest 35 95 71 26 900 82 526

HELSE - Legesenter

Ansatte i avdelingen HELSE - Legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 71 00
Kontorleder / Sykepleier 409 14 121

HELSE - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen HELSE - Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 35 95 70 92
Vernepleier
Psykiatrisk sykepleier 35 95 70 91
Avdelingsleder psykisk helse og rus 35 95 70 93
35 95 70 90
Ruskonsulent 35 95 70 96
Miljøarbeider

Helse og legesenter

Ansatte i avdelingen Helse og legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 976 99 207
Enhetsleder Helse og legesenter 35 05 96 04 950 76 931

HTV/HVO

Ansatte i avdelingen HTV/HVO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt i Sauherad 990 06 393
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Sauherad 414 62 251
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet i Bø 404 52 948
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet i Bø 951 18 172

Idrettsrådet

Ansatte i avdelingen Idrettsrådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder i idrettsrådet 452 87 690

Interkommunalt - Midt-Telemark barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Interkommunalt - Midt-Telemark barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 71 50
900 53 304
Konstituert barnevernsleder 35 95 71 67 918 52 855

Interkommunalt - Midt-Telemark Brann og redning

Ansatte i avdelingen Interkommunalt - Midt-Telemark Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
110
35 94 63 65
Feier Sauherad 906 45 857
Brannsjef 957 61 330
35 94 62 00

Interkommunalt - Midt-Telemark energi

Ansatte i avdelingen Interkommunalt - Midt-Telemark energi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 94 90 00

Interkommunalt - Midt-Telemark IKT

Ansatte i avdelingen Interkommunalt - Midt-Telemark IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder MT IKT 35 05 92 58 951 77 692
35 05 92 50 959 72 810

Interkommunalt - Midt-Telemark Næringsutvikling

Ansatte i avdelingen Interkommunalt - Midt-Telemark Næringsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 932 40 080

Interkommunalt - Midt-Telemark PPT

Ansatte i avdelingen Interkommunalt - Midt-Telemark PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 35 95 72 70
Inger Folkestad Holta
PP-rådgiver 957 56 568
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 35 95 72 70 995 98 624
Berit Hersir Lund
35 95 72 70 995 88 941
Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver 35 95 71 80
PP-rådgiver 901 91 439
Konsulent 915 50 676
PP-rådgiver 995 81 079
35 95 71 80
35 95 72 70 951 25 574
Tor Reinsnos
Spesialpedagog 35 95 72 70 995 85 301
Hilde Roksund
35 95 72 70 994 71 414
Solveig Torstveit

Interkommunalt - Midt-Telemarksrådet

Ansatte i avdelingen Interkommunalt - Midt-Telemarksrådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Kirke

Ansatte i avdelingen Kirke
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sokneprest 35 10 11 20 480 61 672

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder idrettsrådet 976 95 268
Kulturskolen - folkedanslærer 906 13 042
Arnhild Brennesvik
Kulturskolen - pianolærer 992 76 406
Biblioteksjef 35 05 92 42
Idrettskonsulent 958 47 525
35 95 77 10
Kulturskolelærer 957 21 739
Hilde Ellingsen Grant
Kulturskolen - messinglærer 467 71 076
Damae J. Jongkind
Kulturskolen - Gvarv skolekorps 994 73 975
Kultursjef 35 05 92 21 957 04 048
35 95 77 16
Kulturskolelærer 907 69 219
Jan-Sigurd  Pettersen
35 95 77 15
Kulturskolerektor 35 05 92 23 993 91 171
Kulturskolen - Gitarlærer 952 70 637
Jon Solberg
Bibliotekar 35 95 77 10
Kulturskolelærer / Museumsbestyrer 932 09 355
Jorid Vale
Kulturkonsulent 35 95 70 00 416 11 393
Kulturskolelærer 402 01 788
Runaug Venås
Kulturskolen - Teamleder / Fiolin- og gitarlærer 35 95 77 16 480 67 200
Trond Villa

Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 35 95 77 75 909 22 477
Prosjekt frukt 35 95 77 83 907 89 366
Førstesekretær 35 95 77 77
Prosjektleder Midtre Telemark Vannområde 35 95 77 81 980 46 462
Rådgiver skogbruk 35 95 77 74 971 00 491
Rådgiver 35 95 77 72
35 95 77 70
Prosjekt 35 95 77 80 970 30 441
Rådgiver jordbruk 35 95 77 76 900 93 394
Rådgiver viltforvatning 35 95 77 73 909 26 137
Landbrukssjef 35 95 77 71 971 22 536

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Økonomi og personal

Ansatte i avdelingen Økonomi og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Personal 35 95 70 18 409 13 172
Skatteoppkrever 35 95 70 22
Konsulent Lønn 35 95 70 23 409 13 172
Konsulent 35 95 72 10
Konsulent Regnskap 35 95 70 27
Konsulent Økonomi/Personal/Pleie 35 95 72 10
Konsulent HMS 35 95 70 20
80 08 00 00
Konsulent Fakturering/Innfordring 35 95 70 21
Enhetsleder Økonomi og personal 35 95 70 25 976 19 196

Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Næring, plan og teknikk 952 40 521
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver 915 25 129
Ingeniør Byggesak 915 59 062
Konsulent Merkantil / Renovasjon / Vann / Avløp 907 10 846
Avdelingsleder Vann / Avløp / Renovasjon / Vei 900 20 594
Kommuneplanlegger Midt-Telemark kommune 9150270229
Oppmålingsingeniør 902 82 162
Bård T. Rønningen
Prosjektleder 952 92 027

PLEIE OG OMSORG - Bo- og miljøtjenesten Notevarp

Ansatte i avdelingen PLEIE OG OMSORG - Bo- og miljøtjenesten Notevarp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder aktivitetssenter Bo- og miljøtjenesten 409 08 939
35 95 79 35 409 21 515
Avdelingsleder Bo- og miljøtjenesten Notevarp 35 95 79 36

PLEIE OG OMSORG - Furuheim bo- og aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen PLEIE OG OMSORG - Furuheim bo- og aktivitetssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 72 43 901 56 021
35 95 72 40 970 80 703
Aktivitetsleder for eldre/ Furuheim 35 95 72 43 901 56 021

PLEIE OG OMSORG - Furumoen / Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen PLEIE OG OMSORG - Furumoen / Tildelingskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 72 30
35 95 72 31
35 95 72 19
35 95 72 20
Vaktm. / Hjelpemidelkoordinator / Hørselkontakt 970 89 962
Konsulent 35 95 72 10
915 18 047
Enhetsleder Pleie og Omsorg 35 95 72 15 454 38 072
Tildelingskontoret 35 95 72 12 915 18 047
35 95 72 18
Tildelingskontoret 35 95 72 11 915 18 047
958 47 561
Avdelingsleder Furumoen 35 95 72 16 909 36 377

PLEIE OG OMSORG - Hjemmesykepleien / Distrikt

Ansatte i avdelingen PLEIE OG OMSORG - Hjemmesykepleien / Distrikt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 72 26
Avdelingsleder Hjemmesykepleien / Furuheim 35 95 72 25
915 87 804
976 89 007

PLEIE OG OMSORG - Sauherad Bygdeheim

Ansatte i avdelingen PLEIE OG OMSORG - Sauherad Bygdeheim
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 79 00
Lagleder Sauherad Bygdeheim 35 95 79 03
35 95 79 21
Leder Bygdeheim / Koordinerende enh. / Tildelingsk 35 95 79 01 992 30 525

POLITIKK

Ansatte i avdelingen POLITIKK
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver / Politisk sekretariat 917 39 893
Ordfører - Sauherad 35 95 70 10 995 59 690
Mette Haugholt
Ordfører 35 95 70 10 995 59 690
Mette  Haugholt
Ordfører - Bø 35 05 90 10 470 19 130
Borgar  Kaasa

RÅDMANSTEAM

Ansatte i avdelingen RÅDMANSTEAM
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 35 95 70 08 958 00 076
Prosjektleder - Oppvekst 958 00 076
Beate Darrud -
Programleder ny kommune 971 58 788
Per  Dehli
Rådmann 35 95 70 11 905 87 243
Åse  Egeland
Prosjektleder Samfunnsutvikling 35 05 90 13
Terje Kili
Kommunalsjef Næring, plan og teknikk 952 40 521
Prosjektleder - Teknisk 952 40 521
Vidar  Lofthus -
Ass. Rådmann / Komm.sjef Stab, støtte og utvikling 35 95 70 24 408 71 029
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl 35 95 70 24 408 71 029
Mona Slaaen-
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd 35 95 70 45 902 82 418
Prosjektleder Helse og omsorg 35 95 70 45 902 82 418
Cecilie Stangeby -
Prosjektleder Økonomi og Digitalisering 35 05 90 12
Hanne  Winberg

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Førstesekretær skole 35 95 77 01
35 95 77 06
IT-ansvarlig 35 95 77 09 905 76 503
Lærer 35 95 77 06 992 43 242
Lærer 35 95 77 04
Rektor 35 95 77 03 413 11 050
Sosiallærer 35 95 77 00
Sosiallærer Barneskolen
35 95 77 00
Inspektør 35 95 77 04 905 27 880
Kantine skole 977 25 654

Aleksander Aasen
Anne Sønstebø
Clinton W Ninson
Jad Saleh Ali
Johanne Kvan Haugen

Førstesekretær skole 35 95 77 02

SKOLE - Sfo

Ansatte i avdelingen SKOLE - Sfo
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 35 95 77 07 977 50 845
35 95 77 02

Stab, støtte og utvikling

Ansatte i avdelingen Stab, støtte og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Arkiv 35 95 70 03
Sekretær Servicetorget 35 95 70 02
Avdelingsleder Servicetorget 35 95 70 09 917 01 169
Kommunikasjonsrådgiver 35 95 70 09 917 01 169
Konsulent Servicetorget 35 95 70 07
Avdelingsleder 35 95 70 12 911 12 054
Svein Taranrød
Pedagogisk konsulent barnehage 35 95 70 17

Tjenesten for integrering og kompetanse (TIK)

Ansatte i avdelingen Tjenesten for integrering og kompetanse (TIK)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
35 95 78 10
35 95 78 10
Miljøterapeut / Helsekoordinator 35 95 78 10 917 75 059
Lærer 35 95 78 10
Førstesekretær 35 95 78 10
Lærer/rådgiver 35 95 78 10
Miljøterapeut/lærer 35 95 78 10
Miljøarbeider 35 95 78 10
Programrådgiver 35 95 78 10 414 97 951
Miljøterapeut 35 95 78 10
Skole- og språkassistent 35 95 78 10
Nestleder / Programrådgiver 35 95 78 10 975 47 095
Enhetsleder 35 95 78 10 977 50 859
Tone Sissel Kise
Lærer 35 95 78 10
Avdelingsleder TIK undervisning 35 95 78 10 952 10 345
Heidi Lund
Førstesekretær/lærerassistent 35 95 78 10
461 89 920
Lærer 35 95 78 10
Ansvarlig Cafe Mama / Miljøarbeider 461 89 920
Lærer 35 95 78 10
Miljøterapeut/Gestaltterapaut 35 95 78 10 941 78 644
Lærer 35 95 78 10
Programrådgiver 35 95 78 10 954 65 764
Miljøterapeut 35 95 78 10