Renovasjonsavgifter

Det er tvungen renovasjon for alle husstander i Sauherad kommune. 


Fritak

Kommunen kan i særlige tilfeller frita enkelte eiendommer fra hele eller deler av renovasjonsordningen, les mer om dette her

Skriftlig søknad om fritak etter nevnte forskrift sendes til postmottak@sauherad.kommune.no


Renovasjonsavgifter

Se priser kommunale avgifter (PDF, 74 kB)

Kontaktperson

Sidsel Andresen
Konsulent Renovasjon / Vann / Avløp / Vei
E-post
Mobil 976 18 644

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

07.30 - 15.00
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt