Tjeneste (1)

Skolerute

Skolerute 2016 / 2017:

Måned

Datoer

Skoledager

August

Planleggingsdager: 10., 11. og 12.august.

Skolestart: Mandag 15.august.

13

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10.oktober, t.o.m. fredag 14.oktober)

16

November

Planleggingsdag fredag 4.november

21

Desember

Siste skoledag før jul: Torsdag 22.desember.

16

Januar

Planleggingsdag: Mandag 2.januar.                Første skoledag etter nyttår: Tirsdag 3.januar

21

Februar

Vinterferie, uke 8 (f.o.m. mandag 20.februar, t.o.m. fredag 24.februar)

15

Mars

Planleggingsdag fredag 17.mars

22

April

Påskeferie f.o.m. mandag 10.april, t.o.m. mandag 17.april (2.påskedag mandag 17.april)

14

Mai

Offentlige fridag: Mandag 1.mai, onsdag 17.mai og Kr.himmelfartsdag torsdag 25.mai. Fri fredag 26.mai.

19

Juni

Offentlig fridag: 2.pinsedag, mandag 5.juni.

Siste skoledag: Fredag 16.juni

11

Sum

 

190

 

Planleggingsdager for SFO 2016/2017

August: 10., 11. og 12.august

Januar: 2.januar

Mai: 26.mai

Login for redigering