Kontakt økonomi og personal

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 22.09.2017
Økonomi og personal
 
Navn / Kontaktinfo Hvem svarer på hva

Selma Sudbø
Enhetsleder
35 95 70 25
976 19 196
Send e-post

 

ØKONOMI
Regnskap / Budsjett / Budsjettoppføring / Kostra - rapportering og kontoplan / Innkjøp og eHandel
Astri Arnesen Flåtin
Konsulent personal
35 95 70 18
409 13 172
Send e-post

 
PERSONAL
Avtaleverk og pensjon / Tilsetting og ledige stillinger / Omsorgspermisjon / AMU-saker / Rapporter / Div. vedr omstillingsutvalget / Refusjoner fra NAV
SEKUNDÆROPPGAVER
Lønn og Kvalitetslosen
Heidi F. Soterud
Økonomi / fakturering
35 95 70 21
Send e-post

 
ØKONOMI
Utgående fakturaer / Kommunale eiendomsavgifter / Avgifter barnehage, SFO, hjemmetjenesten, husleie og kulturskolen / Sosiale lån, flyktinglån og næringslån / Bilag og regnskap for Sauherad og Nes sokn
SEKUNDÆROPPGAVER
Restskatt / Forskuddsskatt / Arbeidsgiveravgift / forskuddstrekk / Lønns- og trekkoppgaver / Boligutvalget / Grunnlag for beregning av eiendomsskatt / Spørsmål vedr. selvangivelse og ligning besvares av Skatt Sør i Bø
Marianne Bergheim
Lønn
35 95 70 23
409 13 172
Send e-post

 
PERSONAL/LØNN
Lønnsbilag og skatt på lønn / Reiseregninger og timelister / Innberetning av inntektsskatt / Rapportering til NAV / Ferieoversikt / Telefongodtgjørelser
SEKUNDÆROPPGAVER
Avtaleverk og pensjon / Tilsettning og ledige stillinger / Omsorgspermisjon / Div. vedr omstillingsutvalget / Utbetaling bank /
Berih Ghebrehiwet
Økonomikonsulent
35 95 70 27
Send e-post

 
ØKONOMI/FAKTURA
Skanning fakturaer / Utbetalinger nettbank / Utgående fakturaer og ubetalte inngående fakturaer
SEKUNDÆROPPGAVER
Innkjøp / eHandel
Anne Guri Barsgård
Skatteoppkrever  / Innfordring
35 95 70 22
Send e-post

 
SKATT
Innbetaling restskatt / Forskuddsskatt / Arbeidsgiveravgift / Forskuddstrekk / Lønns- og trekkoppgaver / Grunnlag for beregning av eiendomsskatt
SEKUNDÆROPPGAVER
Utgående fakturaer / Kommunale eiendomsavgifter / Avgifter barnehage, SFO, hjemmetjenesten, husleie og kulturskolen
Kari Anne Lie
HMS
35 95 70 20
Send e-post

 
PERSONAL
Sykefravær og oppfølging / HMS-rutiner / Kvalitetslosen / KSLæring
SEKUNDÆROPPGAVER
AMU-saker
Unni G. Hansen
35 95 72 10
Send e-post


 

PLEIE OG OMSORG - ØKONOMI OG PERSONAL
Arbeidsavtaler / Ansienniet / Lønnsinnmeldinger / Timelister / Reiseregninger / Kontere og attestere fakturaer / Grunnlagsberegning for leiligheter på Furumoen avd. D og Furuheim og Bo- og Miljøtjenesten.
PLEIE OG OMSORG - AVTALER
Trygghetsalarm / Støttekontakt / Avlastning / Omsorgslønn / Mat / Nøkler / Varebestilling

 

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset
07.30 - 15.30


 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt