Kommunale høringer

Her vil alle kommunale høringer som er aktuelle være listet. Er det ingen i listen under er det ingen som er aktuelle.

Her kan du gi Sauherad kommune innspill/tilbakemelding i en høringssak.

Viktig at du henviser til hvilken høringssak innspillet gjelder i tilbakemeldingen
og at du underskriver med fullt navn og adresse. Alle høringsinnspill blir arkivert..

Sist endret 03.05.2017

Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner
Frist for innspill: 23. juni 2017

Kommuneplanens arealdel - varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Se alle dokumenter
Frist for innspill: 12. mars 2015

Login for redigering