Varsel om vannavstenging 14. februar 2018

Klikk for stort bilde I forbindelse med oppgradering av vann og avløpsnett ved Skamlaus, vil vannet bli avstengt natt til torsdag fra ca. kl. 22.00. Arbeidet vil pågå i ca. 8 timer og ramme store deler av kommunen. Gvarv, Nes, Nes og Årnes.

Kommunen vil også sende ut varsel til berørte abonnentene pr. sms/talemelding når arbeidet nærmer seg.

Obs: sms/talemelding vil ikke nå abonnenter som har reservert seg mot dette. Sjekk om du har reservert deg her

Abonnenter bør tappe opp nødvendig forbruksvann for perioden vannet blir avstengt.

Etter tiltaket vil vannledningsnettet tilsettes klor. Abonnenter vil derfor kunne oppleve lukt av klor i vannet, men mengdene er så små at de ikke er helsefarlige.

Det kan også være noe grums i vannet. Det anbefales derfor å åpne ei tappekran (ikke varmtvannskran) nærmes mulig hovedkrana til huset, og la vannet stå å renne noen minutter.

Ved behov for nærmere informasjon, ring 35 95 70 38 / 952 92 027

Mvh Driftsenheten, Sauherad kommune