Statlig naturskedeerstatning

Se mer informasjon om statlig naturskadeerstatning her.

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 05.10.2017
  • Statens naturskadeordning kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre gjennom en privat forsikringsordning.
  • Private eiere, tomtefestere, veilag og organisasjoner kan få naturskadeerstatning 
  • Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden skjedde


Kan din skade dekkes?

Gå inn på www.naturskadeordningen.no, sjekk om din skade kan dekkes, og søk om erstatning på elektronisk skjema.
 
Merk deg at du selv må dokumentere skaden din, med gode beskrivelser, bilder/video, og kart. I saker hvor det koster mer enn 50.000 kroner å reparere skaden, må du også legge ved ett eller to anbud.