Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Klikk for stort bilde

 Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å kunne bekjempe barnefattigdom, gjennom en nasjonal tilskuddsordning. 

Om tilskuddsordningen

Beløp: 224,441 mill.kr. (2018)

Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017. Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 15. november 2017.

Rapporteringsfrist: 1. april 2019.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

 

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2018:
For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn dette bekreftelsesskjemaet er 10. november 2017.
Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen.

Det er foretatt en endring i regelverket for å forenkle saksbehandling i kommuner med få søknader. I regelverkets punkt 2 står nå følgende: «For kommuner/bydeler som mottar færre enn tre søknader, stilles det ikke krav om vurdering og prioritering». Dette har selvsagt ikke innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema.

·       Regelverk for tilskuddsordningen (Rundskriv 01/2018)

·       Veileder til rundskrivet

·      Søknadsprosess og årsplan

·       Oversikt over kontaktpersoner i kommunene 2017 (Oversikt over kontaktpersoner for 2018 vil bli lagt ut etter søknadsfristen).

For kommunen: Bekreftelsesskjemaet skal sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal.

·       Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn dette bekreftelsesskjemaet er 10. november 2017.

For søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet publiseres senest 15.11 i søknadsportalen. Søknadsfristen er 8. desember 2017.