Informasjon om endring av like og neste like veinavn i forbindelse med sammenslåingen av Sauherad og Bø

Skjermbilde.PNG - Klikk for stort bilde

Det er kommunen som bestemmer hva en vei skal hete. Når kommunene Bø og Sauherad blir til Midt-Telemark kommune blir det 6 helt like og 26 nesten like veinavn i den nye kommunen.
 
Når veinavn skal endres er det viktig at færrest mulig blir berørt samtidig som det blir tatt hensyn til lokal identitet som f.eks. kjente stedsnavn. Ut i fra en vurdering av dette har fellesnemnda for den nye kommunen bestemt hvilke veier som skal bytte navn.
 
Kommunene jobber nå videre med veinavnsaken. I dette arbeidet vil de som blir berørt bli kontaktet av kommunen. De som blir berørt har rett til å utale seg. I tillegg vil historielag og veinavnnemnd komme med innspill. Når det foreligger forslag på nye veinavn vil saken bli behandlet politisk i begge kommuner. Deretter blir saken lagt ut på høring før kommunene fatter vedtak om nye navn og adresser.