Grensejustering

14.09.2017 FMT v/ Stein Elseth orienterte kommunestyret i Sauherad 14.09.17 at Telemarkforskning har fått i oppdrag å gjennomføre konsekvensutredning om grensejusteringen. Oppdraget er gitt av FMT. Rapport vil foreligge innen 16.11.2017. Oppdraget inneholder også høring av innbyggerene

 

5.9.17 Informerte Fylkesmannen i Telemark Sauherad kommune at de har besluttet å leie inn ekstern konsulent i arbeidet med å utrede grensejusteringen og å høre innbyggerne. Mer informasjon om dette kommer når det er tilgjengelig. 

Publisert av Marte Midttun Lie. Sist endret 19.09.2017

 Du kan følge saksgangen her >>Grensejustering