Fakta om statlig naturskadeerstatning

I lys av siste periodes nedbør med påfølgende flom ønsker Landbruksdirektoratet å informere om den statlige naturskadeerstatningsordningen.

 

Publisert av Marte Midttun Lie. Sist endret 04.10.2017

Fakta om statlig naturskadeerstatning

  • Statens naturskadeordning kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre gjennom en privat forsikringsordning.
  • Private eiere, tomtefestere, veilag og organisasjoner kan få naturskadeerstatning
  • Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden skjedde
  • Gå inn på www.naturskadeordningen.no, sjekk om din skade kan dekkes, og søk om erstatning på elektronisk skjema

 Merk deg at du selv må dokumentere skaden din, med gode beskrivelser, bilder/video, og kart. I saker hvor det koster mer enn 50.000 kroner å reparere skaden, må du også legge ved ett eller to anbud.