Enighet om Midt-Telemark

Kommunestyret i Sauherad vedtok enstemmig at de ønsker at den nye kommunen skal hete Midt-Telemark.  Kommunestyret i Bø gjorde likelydende vedtak med 15 mot 10  stemmer.
Kveldens kommunestyrevedtak sendes videre til departementet for endelig vedtak. Vedtaket, i form av en forskrift,  kan forventes å være ferdig om ca 3 måneder.

 

Publisert av Marte Midttun Lie. Sist endret 22.08.2017

Felles kommunestyremøte - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

I medhold til inndelingslovens §25 innkallet Fylkesmannen i Telemark kommunestyrene i Bø og Sauherad til felles kommunestyremøte mandag 21.8. Agenda for møtet var å drøfte følgende dagsorden:

a) den nye kommunens navn

b) antall medlemmer i det nye kommunestyret

c) kriterier for sammensetning og funksjoner for fellesnemnda, jfr. inndelingsloven § 26

d) valg av revisor for fellesnemnda

e) unntak fra lov om eiendomsskatt til kommunene

f) symbol for den nye kommunen

Etter fellesmøtet gikk kommunestyrene hvert til sitt for å fatte vedtak i sakene.

Du kan lese innkalling samt referat fra møtene her i løpet av ett par dager>>

·        Referat felles kommunestyre

·        Sauherad kommunestyre 21.08.17

·        Bø kommunestyre 21.08.17