Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 09.03.18.

 

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, gårds-, bruks- og festenummer, eiendomskattetakstene, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp.

Skattelisten er lagt ut i resepsjonen på kommunehuset i 3 uker fra d.d.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer. Beløp under kr 50,- pr år innkreves ikke. Eventuell klage over skattetaksten sendes Sauherad eiendomsskattekontor innen seks uker fra 09.03.18.

Kombinert innbetalingskort for eiendomsskatt og kommunale avgifter for 1. termin 2018 er sendt ut.