Bygdepakke Bø og Sauherad søker forskningsmidler for å utvikle tettstedpakker stedsutvikling

Bygdepakken søker forskningsmidler for å utvikle tettstedpakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling.

bykdepakke-logo.png - Klikk for stort bilde

 

 

Målet med dette prosjektet er å utvikle såkalte tettstedspakker som fremmer samskaping og innovasjon for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling». 

«Den nye kommunen for Bø og Sauherad skal arbeide aktivt for det grønne skiftet i samarbeid med næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige. Vi mener bygdepakka er et virkemiddel andre kommuner også kan ha nytte av, og håper på tilslag hos Oslofjordfondet og Forskningsrådet» uttaler Mette Haugholt (ordfører i Sauherad kommune) og Olav Kasland (ordfører i Bø kommune). 

Det er hard konkurranse om forskningsmidler, og vi søker derfor om det samme prosjektet to steder for å øke sjansene for tilslag: Oslofjordfondet regionalt forskningsfond og Forskningsrådet. Det treårige prosjektet har et samlet budsjett på 7,5mill, og i søknaden til Forskningrådet er det i tillegg lagt inn midler til å gjennomføre pilottiltak i de deltakende kommunene på til sammen 3,0mill. Vi forventer svar på søknadene i løpet av våren og tidlig høst 2018. 

Les hele dokumentet her (PDF, 209 kB)