NYHETER
Publisert 21.08.2017
Felles kommunestyremøte

Kommunestyret i Sauherad vedtok enstemmig at de ønsker at den nye kommunen skal hete Midt-Telemark.  Kommunestyret i Bø gjorde likelydende vedtak med 15 mot 10  stemmer.
Kveldens kommunestyrevedtak sendes videre til departementet for endelig vedtak. Vedtaket, i form av en forskrift,  kan forventes å være ferdig om ca 3 måneder.

 

Publisert 21.08.2017

Vi hare behov for brukte barnevogner i alle katogorier.
Både dypvogner og sportsvogner har vi behov for.

Ta kontakt med oss på telefon 3595 7810,
eller epost: postmottak.tik@sauherad.kommune.no 

 

Publisert 18.08.2017
hone.jpg

Se Nrk Distriktsnyheter fra 18. august

Sauherad Bygdeheim har fått 7 nye fjærkledde beboere som er til stor glede for alle på Bygdeheimen, hønene skaper trivsel og er et populært samtaleemne.

Publisert 18.08.2017
Ordførerne

Ordførerne i Bø og Sauherad vil fremover publisere en kort, muntlig oppsummering av møtene i Partssammensatt utvalg (PSU) og Fellesnemnda (FS). 

Publisert 15.08.2017

Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for skoleelever på 1.- 4. årstrinn.

Publisert 15.08.2017

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Publisert 09.08.2017
Tittelen på bildet

 

Publisert 09.08.2017
mette-valg 2017.JPG

Førehandsstemming til Stortings- og Sametingsvalget 2017 starter torsdag 10. august 2017 i Sauherad kommune. Ordfører Mette Haugholt oppfordrer alle til å bruke stemmeretten.

Publisert 09.08.2017
mette-nordagutu_resize.jpg

Jeg vil - på vegne av arrangementskomiteen ønske alle velkommen til Nordagutu Stasjon i dag. Her vil det bli mye aktivitet og mye moro i løpet av dagen - ikke minst når sommertoget kommer klokka ti på halv ett.

Publisert 03.08.2017

Publisert 03.08.2017
info-ny-kommune.png

Konsekvensene av en grensejustering mellom Sauherad og Notodden som omfatter Angard og Hjuksebø grunnkrets

 

Publisert 03.08.2017

NIBIO har, på oppdrag frå  Fylkesmannen i Telemark, oppdatera delar av "Verdiskapingsanalysen for landbruket i Telemark". Tal for jordbruk og gardsbasera tilleggsnæring er oppdatera til 2015-tal og sammenlikna med tal frå 2010/11.

 

Publisert 03.08.2017

Måndag 26. juni vart bondeorganisasjonene og staten einige om fordelingene av jordbruksavtalen Stortinget vedtok 16. juni.

 

Publisert 03.08.2017
elder.jpg

 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i Sykehjem.

Publisert 03.08.2017
flomsonekartlegging.jpg

 

Bø og Sauherad kommuner arbeider nå med kartlegging av flomsoner langs Bøelva/Gvarvelva fra Seljordsvannet og helt ut til Norsjø.

Publisert 03.08.2017
otto-christian---web.jpg

Otto Christian Dahl er ny regionrådssekretær Midt Telemark.

Publisert 03.08.2017

Stortingsvalget 2017 skal avholdes 11. september 2017. Det skal da velges representanter til Stortinget, for perioden 2017–2021.

 

Publisert 03.08.2017

Forhåndsstemming starter torsdag 10. august 2017 i Sauherad kommune.

 

Publisert 03.08.2017
Thea - Drømmestipend

 

Sauherad kommune har sin 9. drømmestipendvinner i år - Thea Ellingsen Grant.

Publisert 03.08.2017

I år skal det plantast 110.000 frukttre i Midt-Telemark. I løpet av ein 4-årsperiode skal 250.000 nye frukttre i bakken. Les meir om dette på heimesida til Fylkesmannen.

 

Publisert 31.07.2017

Her finner du stemmelokaler i Sauherad kommune. Du kan også søke på stemmelokaler på valglokal.no.

Publisert 03.07.2017

Publisert 30.06.2017

 

Publisert 04.05.2017

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2017 er nå vedtatt.

Se planen her