Politikk og organisasjon 2016

 Sauherad kommune er kommunens største arbeidsgiver med 265 årsverk fordelt på 500 ansatte (tall fra Rådmannens årsberetning 2013 (PDF, 4 MB)). Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, han er underlagt kommunestyret og ordføreren.

Sauherad kommunestyre består av 29 representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Ordfører i perioden 2015 - 2019 er Mette Haugholt fra Arbeiderpartiet. 

Publisert av Marte Midttun Lie. Sist endret 22.01.2016

Login for redigering