Sykkeltelling

 Har du sett noen med gule vester langs veien i Sauherad?

 Det gjennomføres denne uken telling av gående og syklende på flere steder i Sauherad. Tellingene vil gi kunnskap som skal brukes i arbeidet med å lage en egen sykkelplan for kommunen. Arbeidet er en del av prosjektet Bygdepakke Bø og Sauherad som blant annet har som formål å legge tilrette for økt bruk av gange og sykkel.

Les mer om prosjektet her: Bygdepakke Bø og Sauherad/ Sykkelbygda