Støttekontakter søkes

Vil du være støttekontakt? - Klikk for stort bilde Tjeneste for Helse, Omsorg og Velferd og tjeneste for psykisk helse og rus trenger flere støttekontakter

 

 

Er du den vi leter etter?

-har du overskudd og kapasitet?

-har du lyst til å hjelpe, og er interessert og glad i mennesker?

-har du lyst til å bidra til å gi et annet menneske økt livskvalitet?

Det finnes mennesker som trenger akkurat deg!

Kommunen har flere brukere som står på venteliste for å få tildelt støttekontakt. Formålet med støttekontakt er å bidra til å øke selvfølelsen, gi selvstendighet og mestringsfølelse. Som støttekontakt hjelper du et annet menneske til å utfolde seg, og mestre ulike livssituasjoner. Våre oppdrag utgjør et par timer hver uke, og det er ønskelig at du binder deg for et år av gangen.

Det gis timebetalt og utgifter dekkes etter gjeldende satser/regler. Veiledning og nødvendig opplæring vil bli gitt.

Frist for å søke: Snarest 
Send søknad til: 
Sauherad kommune
Tildelingskontoret 
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Husk å merke søknaden med hvilket tjenestested du søker å være støttekontakt innenfor, psykisk helse og rus eller Helse omsorg og Velferd.

For spørsmål:
Tildelingskontoret v/ Eva-Lill Johannessen eller Ingunn Stavsholt, mobil:915 18 047
Psykisk helse v/ fagleder Kristine Hellstad, mobil: 970 42 933. 

Publisert av Marte Midttun Lie. Sist endret 17.03.2017
Login for redigering