Ny forskrift - tildeling av langtidsopphold i Sykehjem

elder.jpg - Klikk for stort bilde

Kriterier for tildeling av langtidsopphold i Sykehjem

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 03.07.2017

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

En av de nye bestemmelsene (khol. § 3-2 a annet ledd) pålegger landets kommuner å utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller såkalt «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester».

De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2017. Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt.
 
Den lokale forskriften er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av enhetsledere for åpen omsorg og Sauherad Bygdeheim, lagledere for distrikt, Furumoen omsorgssenter og Sauherad Bygdeheim og saksbehandlere på tildelingskontoret. Leder for eldrerådet var med som observatør på et av møtene. Teksten er delvis utformet i samarbeid med flere av landets kommuner på et arbeidsseminar i regi av Omsorgsjuss AS, og informasjon fra Fylkesmannen i Telemark. Forskriften er så tilpasset lokale forhold.

Se forslag til forskrift (PDF, 108 kB)

 

Login for redigering