Høring - Endring av minsteareal på elg i Sauherad kommune

Klikk for stort bilde Vilt og fiskeutvalget i Sauherad har i møte 06.02.18. vedtatt å legge forslag om endring av minsteareal for elg ut til offentlig ettersyn.

Forslag 1: endre minstearealet på elg til 4000 dekar i hele Sauherad kommune.

Forslag 2: endre minstearealet på elg til 5000 dekar i hele Sauherad kommune.
 
Forslag 3:  Endre minstearealet på elg vestsiden av Sauaelva vassdraget til 4000 dekar og østsiden av Sauaelva vassdraget til 6000 dekar.
 
Eventuelle kommentarer til forslaget kan sendes til Midt-Telemark landbrukskontor, Landbrukets hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv, eller på epost til  landbruk@midt-telemark.no innen 05.03.18.
 

Se høringsdokument  (PDF, 336 kB)og høringsinstanser/adresseliste (PDF, 112 kB)