Barnevernet har begynt med digital post

Bø, Nome og Sauherad kommune startet med digital postutsendelse 20. mars 2017. Nå har også barnevernet begynt med digital post. Dette skjer via KS SvarUt som er koblet opp mot Altinn, Digipost og e-Boks. 

Løsningen for sikker digital post til innbyggere er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Digitaliseringsrundskrivet 2016 gir pålegg om at alle offentlige forvaltningsorganer som sender post til innbyggere skal benytte digital postutsending som førstevalg. 

Hva betyr det for deg som innbygger?

  • Samle post fra det offentlige trygt og gratis ett sted
  • Tilgang til posten di der du er og når du vil
  • Varsel på SMS eller e-post når du får brev
  • Raskere svar og informasjon fra det offentlige
  • Miljøvennlig og kostnadsbesparende for det offentlige
  • Post fra private avsendere på samme sted

Hvordan vil kommunen sende post digitalt?

 

1. Digital postkasse i e-Boks eller Digipost

For å motta digital post må du opprette en digital postkasse hos enten e-Boks eller Digipost. Postkassene er likestilte og stiller begge strenge krav til sikkerhet. Brevet anses som levert i Digipost eller e-Boks, og vil ikke sendes på papir dersom det ikke åpnes.

2. Altinn

Har du ikke digital postkasse vil du få brev leverti i Altinn. Hvis brevet ikke blir åpnet i Altinn innen to dager vil du automatisk få det på papir.

3. Reservasjon

Du kan også reservere deg mot kommunikasjon på nett. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på www.norge.no/reservasjon.

Trenger du hjelp eller lurer på noe?

Ved spørsmål ring oss eller send en e-post så skal vi hjelpe deg så godt vi kan

Kontaktperson

Sauherad Kommune
E-post
Telefon 35 95 70 00

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

07.30 - 15.00




 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt