Prosjektledere

 

 • Planlegge prosjektet slik at avtalt måloppnåelse skjer i henhold til programplanens milepeler. (Resultat: Prosjektplan)
 • Identifisere nødvendige arbeidspakker i samarbeid med programledelsen. (Resultat: Arbeidspakkestruktur)
 • Bemanne arbeidspakkene med kompetent personell
 • Ivareta et godt samarbeid med plasstillitsvalgte
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø i samarbeid med vernetjenesten. Forholdet drift/prosjekt er særlig viktig
 • Delta i prosjektråd sammen med prosjektledere, programleder og programansvarlig
 • Gjennomføre prosjektet med avtalte arbeidspakker i henhold til avtalte målsettinger
 • Rapportere status underveis i prosjektet og opp mot avtalte milepeler og konkrete måleindikatorer/Nøkkeltall (KPI)
 • Sørge for at programstyringsverktøy er oppdatert for å sikre god kommunikasjon med resten av programmet
 • Bidra til å etablere gevinstrealiseringsplan i alle programfasene (Konsept, Plan, Gjennomføring, Avslutning, Realisering)
 • Følge opp å rapportere i henhold til gevinstrealiseringsplan innenfor eget ansvarsområde
 • Sørge for realisering av gevinster innenfor eget ansvarsområde
 • Påta seg ansvar for enkelte aktiviteter som går gjennom flere prosjekter som f.eks.: Tidlig innsats/forebygging
 • Delta i fellesaktiviteter som etablering av budsjett og økonomiplan for ny kommune
 • Være forberedt på å støtte arbeid som foregår i politiske arbeidsgrupper der dette omfatter eget ansvarsområde
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Mona Slaaen-

Mona Slaaen-

Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
Tlf:
35 95 70 24
Mobil:
40871029

Beate Darrud -

Beate Darrud -

Prosjektleder - Oppvekst
Mobil:
95800076

Terje Kili

Terje Kili

Prosjektleder Samfunnsutvikling
Tlf:
35 05 90 13

Cecilie Stangeby -

Cecilie Stangeby -

Prosjektleder Helse og omsorg
Tlf:
35 95 70 45
Mobil:
902 82 418

Vidar Lofthus -

Vidar Lofthus -

Prosjektleder - Teknisk
Mobil:
95240521

Hanne Winberg

Hanne Winberg

Prosjektleder Økonomi og Digitalisering
Tlf:
35 05 90 12