Programansvarlig

Programansvarlig er rådmann i både Bø og Sauherad kommuner. Hun er også tilsatt som rådmann i den nye kommunen.

Programansvarlig har det totale programansvaret og ansvar for daglig drift i de to kommunene. Programansvarlig vil overta resultatet fra programmet i rollen som rådmann i den nye kommunen etter 1.1.2020. Programansvarlig rapporterer til fellesnemnda.

Fellesnemnda og Partssammensattutvalg har godkjent mandatet til Programansvarlig som følger:

Programansvarlig skal:

  • Fastsette organiseringen for Ny kommune Bø og Sauherad
  • Fastsette bemanningsplan for Ny kommune Bø og Sauherad
  • Treffe beslutning om utvelgelsesområde og utvelgelseskriterie
  • Foreta utvelgelsen av de overtallige og innplassere i stillinger
  • Foreta utlysninger og tilsette i ledige stillinger
  • Treffe beslutninger om eventuelle oppsigelser
  • Generell myndighet til å ivareta arbeidsgiverfunksjonen for ny arbeidsgiver ved deltagelse i drøftinger etter lov og avtaleverk
  • Disponere reformstøtta i tråd med budsjett

Les vedtaket her (PDF, 760 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Åse Egeland

Åse  Egeland

Rådmann
Tlf:
35 95 70 11
Mobil:
905 87 243