Partssammensatt utvalg

Bak fra venstre: Liv Omnes, Renate Øien, Per Simon Slettebø, Mette Haugholt, Olav Kasland, Alf Rose Sørgården.
Foran fra venstre: Birte Marten Oswald, Wenche Akkerhaugen (vara for Tom Ivar Gravkleiv), Anne Kisfoss Anderson, Borgar Kaasa, Kristin Kleppen, Kristin D. Bøen og Aslaug Norendal. Glen Isaksen hadde forfall.  - Klikk for stort bildeBak fra venstre: Liv Omnes, Renate Øien, Per Simon Slettebø, Mette Haugholt, Olav Kasland, Alf Rose Sørgården. Foran fra venstre: Birte Marten Oswald, Wenche Akkerhaugen (vara for Tom Ivar Gravkleiv), Anne Kisfoss Anderson, Borgar Kaasa, Kristin Kleppen, Kristin D. Bøen og Aslaug Norendal. Glen Isaksen hadde forfall.

Partssammensatt utvalg (PSU) behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (Kommuneloven §25 og hovedavtalen del B, §4)

Utvalget består av Fellesnemnda og 4 tillitsvalgte, 2 fra hver kommune. De tillitsvalgte representerer alle ansatte i kommunen - uavhengig av fagforbund - når de er i PSU. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Renate Øien

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet i Bø
Mobil:
404 52 948

Liv Omnes

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet i Bø
Mobil:
951 18 172

Anne Kisfoss Anderson

Hovedtillitsvalgt i Sauherad
Mobil:
990 06 393

Birte Marten Oswald

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Sauherad
Mobil:
414 62 251