Samfunnsdelen av kommuneplan - Midt-Telemark kommune

Klikk for stort bilde Samfunnsdelen av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune i perioden 2019-2031 legges ut på høring og offentlig ettersyn til og med 8. januar 2019.

 

 

Dokument

Dokumenta finner du digitalt her (nedenfor) og i utskrift på kommunehusa og biblioteka i Sauherad og Bø. Planen er overordna styringsdokumentet for kommunen og inkluderer Midt-Telemark kommune som lokalsamfunn og som organisasjon. Planen inneholder også arealstrategier som er gir grunnlag for for videre arbeid med arealdelen av kommuneplanen.

Se og hør

Du kan komme innom kommunehusa for å få vite mer om planforslaget på disse datoene:

Sauherad: Tirsdag 11. desember kl 15.30-17.30
Bø:            Onsdag 12. desember kl 15.30-17.30

Formelt

Samfunnsplanen er utarbeidet som en interkommunal plan jf. plan- og bygningsloven §9-1. 
Fellesnemnda vedtok å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i møte 16.november 2018.

Frist

Frist for å komme med skriftlige innspill er 8. januar 2019.

Inspill sendes til

Innspill merkes "kommuneplanens samfunnsdel, 17/2804" og sendes til postmottak@bo.kommune.no, eller 

Bø kommune
Pb. 83
3833 Bø

Dokument


 

Fant du det du lette etter?