Translate

Viktig melding

Aktuelt

 • 20.09.2017

  ROS-analyse oppstart

   Tirsdag 19. september var prosjektledere og representanter fra verneorganisasjonen samlet for å starte opp arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser i prosjektene.
 • 08.09.2017

  Grensejustering

  14.09.2017 FMT v/ Stein Elseth orienterte kommunestyret i Sauherad 14.09.17 at Telemarkforskning har fått i oppdrag å gjennomføre konsekvensutredning om grensejusteringen. Oppdraget er gitt av FMT. Rapport vil foreligge innen 16.11.2017. Oppdraget inneholder også høring av innbyggerene

  5.9.17 Informerte Fylkesmannen i Telemark Sauherad kommune at de har besluttet å leie inn ekstern konsulent i arbeidet med å utrede grensejusteringen og å høre innbyggerne. Mer informasjon om dette kommer når det er tilgjengelig. 

   
 • 30.08.2017

  Vi er i gang - praktisk prosjektarbeid!

  Prosjektrådet, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og andre nøkkelpersoner har i dag vært på kurs i praktisk prosjektarbeid for å være godt forberedt på gjennomføringen av programmet ny kommune, Midt-Telemark, med tilhørende prosjekter. 

HVA SKJER?

Login for redigering