Naturmangfold og verneområder

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 01.06.2017


Naturmangfold

Sauherad kommune kan by på spennende natur og et rikt naturmangfold (biologisk mangfold). Det er i den sammenheng registrert en rekke lokaliteter som er spesielt viktig for bevaring av naturmangfold i kommunen.  Disse områdene kalles naturtyper eller MIS-figurer (ulike metodikker).


Verneområder

Et verneområde som er et område som er formelt vernet i henhold til naturvernloven/naturmangfoldloven. Vi har flere verneområder i kommunen. Til hvert verneområde er det knyttet en forskrift.


Lokale forskrifter for verneområder i Sauherad:

 

Nyttig kart- og informasjonsbaser om natur i Sauherad

 

Naturbase.no
Viser verneområder, naturtyper, MIS-figurer, kulturminner, viktige arter samt en rekke andre temakart med faktaark for de enkelte områdene.

Artsdatabanken.no
Her kan du se hvor ulike arter finnes, du kan registrere arter du har sett, se arter på Rødlista og Svartelista.

 

Relaterte linker


 

Kontaktperson

Øyvind Dag Dahle

Øyvind Dag Dahle

Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

09.00 - 14.00 (f.o.m 2.7.18 - t.o.m 3.8.18)
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt