Klimaplan

Klimaplan for Sauherad kommune 2010 – 2020 ble vedtatt 11.03.2010.
Rullering av klimaplanens handlingsdel (tiltaksdel) ble vedtatt 27.10.2016.

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 02.06.2017

Klimaplan for Sauherad kommune 

Kontaktperson

Øyvind Dag Dahle

Øyvind Dag Dahle

Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

09.00 - 14.00 (f.o.m 2.7.18 - t.o.m 3.8.18)
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt