Omregulering Nordagutu skole til privat tjenesteyting - kirke - offentlig ettersyn

planavgrens_nordagutu_sk.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 04.08.2017
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring plan og teknikk i møte 29.05.2017 å legge Omregulering av Nordagutu skole til privat tjenesteyting - kirke ut til offentlig ettersyn.
 
Høringsfrist 28. august 2017
 
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for privat tjenesteyting – kirke.  I tillegg til skal det reguleres parkering for de funksjonene som er i området, samt leke-/parkområde.


Planforslaget er utarbeidet av Søndergaard Rickfelt AS  på vegne av Adventistmenigheten i Sauherad.

Plandokumenter


Plandokumentene kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Sauherad kommune innen 28. august 2017.

Spørsmål

Eventuelle Spørsmål kan rettes til saksbehandler Øyvind D. Dahle


Publisert første gang: 29.06.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sauherad Kommune

Øyvind Dag Dahle

Øyvind Dag Dahle

Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver