Omregulering Nordagutu skole til privat tjenesteyting - kirke - melding om vedtak

planavgrens_nordagutu_sk.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Anneli Stenman. Sist endret 24.11.2017
I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 19.10.2017 vedtatt omregulering Nordagutu skole, planid 05152015.
 
Planen legger til rette for etablering av privat tjenesteyting – kirke.  I tillegg er det regulert parkering for funksjonene som er i området, samt leke-/parkområde.
 
Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 19.12.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Plandokumenter


Plandokumentene kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen.

Spørsmål

Eventuelle Spørsmål kan rettes til saksbehandler Øyvind D. Dahle


Publisert første gang: 29.06.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sauherad Kommune

Øyvind Dag Dahle

Øyvind Dag Dahle

Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver