Detaljregulering for Sauherad barne- og ungdomsskole - varsel om oppstart

Avgrensning planområdet - Klikk for stort bilde

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-3 og 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering av areal til ny barne- og ungdomsskole i Sauherad kommune. Planen har planidentifikasjon 09342017. Tiltakshaver er Sauherad kommune.

Publisert av Øyvind Dahle. Ansvarlig Øyvind Dahle. Sist endret 06.09.2017

Formålet med reguleringen er å legge til rette for nye skolebygg, idrettsarealer, uteområder og tilhørende infrastruktur. Planlagt arealbruk er i tråd med kommuneplanen og planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Det kan bli aktuelt å etablere nye adkomstløsninger eller justere eksisterende adkomster til eksisterende boligbebyggelse i planområdet.

Planavgrensning er vist på kartutsnittet (PDF, 353 kB)og omfatter eiendommene med gnr/bnr 78/114 og tilstøtende eiendommer. Se kartutsnitt med foreløpig plangrense. Plangrensen kan innskrenkes i løpet av planarbeidet.

Innspill til planarbeidet som kan ha betydning for planarbeidet sendes på e-post til

arendal@ramboll.no eller per brev til:
Rambøll Arendal
Att. Jon Øyvind Reme
Kystveien 2
4841 Arendal

Frist for å komme med innspill er satt til 6. oktober 2017.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Jon Øyvind Reme 95 01 14 78

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Øyvind Dag Dahle

Øyvind Dag Dahle

Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver